Thực hiện đóng gói trước khi vận chuyển

Thực hiện đóng gói trước khi vận chuyển

Nhân viên thự hiện việc đóng gói bao bọc những thiết bị, cũng như vật dụng vào thùng catton trước khi vận chuyển